صنف‌های نامرئی: مبارزه برای آموزش در افغانستان

میوند نظری*  «آموزش نقطه‌ای است که در آن تصمیم می‌گیریم آیا آنقدر دنیا را دوست داریم که مسئولیت آن را بپذیریم.»  زنان در افغانستان به‌عنوان مظهر مقاومت در برابر ظلم و ستم سیستماتیک قد ‌علم کرده‌اند و این گفتۀ مشهور

عفو بین‌الملل: رفتار طالبان با زنان «آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و جنایت علیه بشریت» است؛ دادگاه بین‌المللی کیفری رسیدگی کند

از زمان تسلط طالبان بر افغانستان تا کنون کارشناسان متفاوت در مورد رفتار این گروه با زنان و دختران اظهارنظرهای حقوقی متفاوتی داشته‌اند. فقدان تفسیر حقوقی مورد وفاق و مبتنی بر اسناد و قوانین بین‌المللی،

آخرین تحلیل‌ها

صنف‌های نامرئی: مبارزه برای آموزش در افغانستان

میوند نظری*  «آموزش نقطه‌ای است که در آن تصمیم می‌گیریم آیا آنقدر دنیا را دوست داریم که مسئولیت آن را بپذیریم.»  زنان در افغانستان به‌عنوان مظهر مقاومت در برابر ظلم و ستم سیستماتیک قد ‌علم کرده‌اند و این گفتۀ مشهور

Open chat
پیامی دارید؟
سلام
می‌خواهید پیامی را با ما شریک بسازید؟