‌نقره، دختر دریای کابل‌؛ نقد ‌‌‌مردسالاری و جامعه و سیاستِ زن‌ستیز

رمان ‌نقره، دختر دریای کابل‌ اثر ‌حمیرا قادری، ‌یکی از رمان‌های برجستۀ نوشته‌شده توسط نویسندۀ زن افغانستانی ‌است که در آن از دیدگاه زنانه و با تمرکز بر نقش‌آفرینی زنان به مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افغانستان پرداخته شده است....

اشتراک در خبرنامۀ زن‌تایمز

* indicates required