گفت‌و‌گو
Zan Times

مکاتبات میان زن‌تایمز و ظریفه غفاری

اشاره: زن‌تایمز برای مصاحبه با خانم ظریفه غفاری، به‌منظور تکمیل تحقیق راستی‌آزمای خود با عنوان «ظریفه غفاری واقعی کیست؟»، تماس گرفت. با موافقت خانم غفاری

Open chat
پیامی دارید؟
سلام
می‌خواهید پیامی را با ما شریک بسازید؟