زنان در گرداب سیلاب، زنان بغلان در سیلاب‌ چه کشیدند و به کجا رفتند؟

امواج خطرناک سیلاب پشت خانه‌ی صدیقه* رسیده بود. وقتی صدای خروشان به گوش او زد، به عجله از جای خود برخاست. از پنجره‌ی اتاقش که به طرف بیرون کشیده شده بود و به خوبی انتهای کوچه از آن مشاهده می‌شد، نگاه...

اشتراک در خبرنامۀ زن‌تایمز

* indicates required