طالبان و فقیرسازی جامعه

اکنون که برای بار دوم، طالبان بر افغانستان مسلط شده‌اند، تعجبی ندارد که در سراسر کشور باردیگر قامت مردم زیر بار فقر اقتصادی و وضعیتی

طالبان در برابر مردم

افغانستان برای سال‌های متمادی مترادف جنگ، فقر، بدبختی و تراژدی مکرر انسانی بوده است. اکنون که کشور زیر سلطه‌ی مذهبی‌های متعصبی است که مصمم به

Open chat
پیامی دارید؟
سلام
می‌خواهید پیامی را با ما شریک بسازید؟