مطالب منتشر شده در این بخش، نمایان‌گر موضع و سیاست رسمی زن‌تایمز نیستند. محتوای این صفحه، از سوی نویسندگان و مخاطبان تهیه شده است.

روایت
Zahra Nader

من برای شما می‌نویسم!

زهرا نادر، مدیرمسئول زن‌تایمز   از زمانی که کابل به کام طالبان سقوط کرد، گل‌های خانه‌ام خشکیدند، درست مثل آرزوهایم برای بازگشت به وطن، برای تدریس

Open chat
پیامی دارید؟
سلام
می‌خواهید پیامی را با ما شریک بسازید؟