مطالب منتشر شده در این بخش، نمایان‌گر موضع و سیاست رسمی زن‌تایمز نیستند. محتوای این صفحه، از سوی نویسندگان و مخاطبان تهیه شده است.

تحلیل
Zan Times

دورنمای صلح و منازعه در افغانستان

دکتر محمدحسین خلوصی   نزدیک به دو سال از تسلط طالبان می‌گذرد. به‌رغم تسلط این گروه بر قلمرو جغرافیایی افغانستان، این گروه در کسب مشروعیت ملی

تحلیل
Zan Times

نوروز؛ سبک زندگی پویا

دکتر محمدصادق دهقان از سال ۱۴۰۱ که طالبان در دورۀ دوم حکومت خود، برگزاری آیین باستانی «نوروز» را در افغانستان دوباره ممنوع کردند، این پرسش

Open chat
پیامی دارید؟
سلام
می‌خواهید پیامی را با ما شریک بسازید؟