درخواست همکاری

زن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تایمز به برابری و شایسته‌سالاری باورمند است.

ویرایشگر ویدیو (Video Editor)

عنوان وظیفه: ویرایشگر ویدیو

بخش: نشرات

موقعیت پست: آنلاین

تعداد پست: ۱


ادامهٔ مطلب