فراخوان گزارش‌نویسی  (فیچر)

برای پوشش وضعیت حقوق بشر در افغانستان، زن‌تایمز ‌گزارشگران آزاد و مستقل ‌را ‌به همکاری فرا می‌خواند. از آن‌ رو که، پس از قدرت‌گیری گروه طالبان، زنانِ گزارشگر ‌از عرصۀ اطلاعات‌رسانی ‌حذف شده‌اند، زن‌تایمز به گزارشگران زن اولویت می‌دهد.‌

محور گزارش: محور گزارش وضعیت حقوق بشر در ‌افغانستان باشد.

موضوع: مستند کردن جنایت‌ها، بی‌دادگری‌ها و مشکلاتی که ‌بر مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، ‌دگرباشان، اقلیت‌ها و محیط‌زیست رخ داده باشد. هم‌چنین گزارش‌ها می‌توا‌ند متمرکز بر کارزارِ این گروه‌های اجتماعی در ابعاد متفاوت‌ زندگی در برابر ستم‌ها، چالش‌ها و محدودیت‌ها باشد.

هدف: بررسی و بازتاب رنج‌ها، نارسایی‌ها، مقاومت و وضعیت‌های زیستی مردم افغانستان در ابعاد متفاوت است.

شیوه و شرایط همکاری:

۱‌. گزارشگر می‌توا‌ند طرح گزارشِ فیچر خود برای تهیۀ گزارش را، با خانه‌پری فُرمی که ضمیمۀ این فراخوان است و فرستادن آن به ایمیل report@zantimes.com‌، با زن‌تایمز شریک کند.

۲. پس از مطالعۀ طرح پیشنهادی از سوی مدیریت، در مدت یک هفته خبر رد یا تأیید آن به گزارشگر ابلاغ می‌شود.

۳. در صورت تأیید طرح، قرارداد همکاری در مورد آن گزارش (شامل زمان تقریبی آغاز و اتمام، چگونگی گردآوری داده‌ها، حق‌الزّحمه‌ و دیگر شرایط و تعهدات احتمالی متقابل) برای گزارشگر به‌منظور امضا فرستاده خواهد شد.

۴. به‌منظور راستی‌آزمایی (Fact Checking) کار، گزارشگر مسئول است که متن نهایی گزارش را با مواد خام آن (شامل صدا، تصویر، ویدیو و دیگر اسناد) به مدیریت زن‌تایمز بفرستد.

۵. گزارشگر مسئول خواهد بود که اصلاحات درخواست‌شده از سوی ویراستاران زن‌تایمز را اجرا کند‌.

۶‌‌. پایین‌ترین میزان حق‌الزحمۀ در نظر گرفته‌شده برای هر گزارش تأییدشده ۱۰۰ دالر امریکایی است و، بستگی به میزان تحقیق، زمان کار روی گزارش و چگونگی موضوع مورد پوشش، می‌تواند متغیر باشد.

۷. پرداخت حق‌الزّحمه دو هفته پس از انتشار گزارش صورت خواهد گرفت.

۸. با توجه به تهدیدهای‌ امنیتی موجود، با درخواست گزارشگر، زن‌تایمز‌ گزارش‌ را با نام مستعارِ او منتشر خواهد کرد.

۹‌. گزارشگر موظف است که یک نسخه از سی‌وی یا رزومۀ کاری حرفه‌ای همراه یک کپی از تذکره و یا پاسپورت خود ضمیمۀ طرح پیشنهادی برای تهیۀ گزارش، به نشانی زن‌تایمز بفرستد.

۱۰. زن‌تایمز از هیچ‌کسی نمی‌خواهد برای تهیۀ گزارش یا تهیۀ مطلبی برای این رسانه امنیت و سلامت خود را به خطر اندازد.