فراخوان مقاله

فهم تحلیلی از وضعیت پیچیده و دشوار کشور، اصلاح نگرش‌ها، روش‌ها و گرایش‌ها و تحقق مردم‌سالاری در افغانستان، نیازمند مشارکت فکری و عملی همۀ کارشناسان و فعالان در حوزه‌های متفاوت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. بنا‌بر‌این زن‌تایمز همۀ نویسندگان و کارشناسان را به همکاری قلمی دعوت می‌کند. این رسانه متعهد است که، با هدف آگاهی‌دهی به مردم و تقویت گفتمان دموکراتیک و حقوق‌بشری در کشور، مقالات تحلیلی‌ـ‌انتقادی نویسندگان و کارشناسان ارجمند را با شرایط زیر منتشر کند.

شرایط پذیرش مقاله:

۱- محور مقاله افغانستان و مسائل مربوط‌به آن باشد.
۲- موضوع مقاله باید مربوط‌به زنان، دگرباشان، محیط‌زیست، اقلیت‌ها و مهاجران باشد.
۳- مقاله باید به‌لحاظ موضوعی جدید باشد یا دست‌کم زاویه‌ای تازه‌ و در نتیجه دریافت و پرداختی تازه از یک موضوع قدیمی را عرضه کرده باشد.
۴- مقاله روی یک ایدۀ اصلی و یا موضوع واحد‌ متمرکز باشد، دارای ساختار و تقسیم‌بندی منطقی (عنوان‌ها و زیرعنوان‌ها) باشد و توانسته باشد ابعاد موضوع را جزئی‌نگرانه بررسی کند.
۵- باید ساده و روان باشد تا برای همۀ مخاطبان قابل‌فهم ‌باشد.
۶- اصل کپی‌رایت ‌و ارجاع‌دهی حرفه‌ای را رعایت کرده باشد.
۷- مقاله نباید قبلاً در جای دیگری منتشر ‌شده باشد و یا ‌برای چاپ به جای دیگری فرستاده ‌شده باشد.
۸- مدیریت زن‌تایمز مقالۀ دریافت‌شده از نویسندگان را ارزیابی و پذیرش و رد آن را به آنها ابلاغ خواهد کرد.
۹- اگر ‌مقاله به اصلاح جزئی یا کامل نیازمند باشد، به نویسنده بازگردانده می‌شود.
۱۰- مقاله در فایل ورد فرستاده شود و ترجیحاً از ۸۰۰ واژه کمتر و از ۱۶۰۰ واژه بیشتر نباشد.
۱۱- زن‌تایمز در ویرایش نگارشی و حرفه‌ای مقالات دست باز دارد.
۱۲- ارسال مقاله به معنای نشر آن در‌ زن تایمز نمی‌‌باشد و در صورت تصمیم به انتشار در نوبت قرار خواهد گرفت.

دربارۀ نویسنده:
نویسنده معرفی کوتاه از خود شامل نام و نام خانوادگی، سطح تحصیل و رشتۀ تحصیلی، تلفن و ایمیل خود را در فایلی جداگانه ضمیمۀ مقاله کند.

یادآوری:

۱- به ‌مقاله‌ها و تحلیل‌های نویسندگان زن اولویت داده می‌شود.
۲- در صورت درخواست نویسنده، مقاله با نام مستعارِ او نیز منتشر خواهد شد.
۳- زن‌تایمز، با هدف حمایت از حق‌مؤلف، برای نویسندگان ارجمند حق‌الزحمۀ مناسب در نظر می‌گیرد.
۴- نویسندگان گرامی مقاله‌های خود را به‌صورت فایل مستقل به این نشانی الکترونیک بفرستند: opinion@zantimes.com

Open chat
پیامی دارید؟
سلام
می‌خواهید پیامی را با ما شریک بسازید؟