دربارۀ زن‌تایمز

Mariam Alimi

زن‌تایمز اتاق خبری تحقیقی با رهبری زنان است که نقض حقوق‌بشر در افغانستان را با تمرکز بر زنان، جامعۀ ال‌جی‌بی‌تی و مسائل زیست‌محیطی پوشش می‌دهد.

ما عمدتاً گروهی از روزنامه‌نگارانِ زنیم که درونِ مرزهای افغانستان و بیرون از آن کار می‌کنیم تا وضعیت به‌حاشیه‌راندشدگان افغانستان را گزارش کنیم؛ کسانی که به‌ندرت صدایی برای شکل دادن به گفتمان عمومی و اطلاع‌رسانی دارند.

از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰، زنان و دیگر گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، با سرکوب، خشونت و نابودی کامل حقوق اجتماعی و سیاسی خود مواجه شده‌اند. زن‌تایمز از دل همین یأس، عصبانیت و تلاش ما برای بیان حقیقت در مواجهه با بی‌عدالتی و خشونت وحشیانه، که ما را به‌خاطر هویت‌مان سرکوب می‌کند، زاده شده است. زن‌تایمز از دل یک نیاز برای بازپس‌گیری عاملیت و خودمختاری زنان افغانستان در تعیین سرنوشت‌ جمعی‌شان، جستجوی راه‌هایی برای ساختن آینده‌ای که می‌خواهیم در آن زندگی کنیم و مبارزه برای آزادی و برابری برای همه متولد شده است.

در زن‌تایمز، ما باورمندیم که تغییر با آگاهی آغاز می‌شود. بنابراین، چشم‌انداز ما ایجاد یک اتاق خبر مستقل، پاسخگو و حرفه‌ای برای افزایش آگاهی و به‌اشتراک‌گذاری تحلیل در مورد زندگی اقشار محروم در افغانستان است. بسیاری از ما به عنوان روزنامه‌نگار در افغانستان کار کردیم و از این‌رو از چالش‌ها، خطرات و فرصت‌های کار در فضای رسانه‌ای آگاهیم و می‌خواهیم نقش خود را در امرِ روایت‌گری از وضعیت کشور ایفا کنیم. به همین منظور، ما در سال ۲۰۲۲ توانستیم بیش از ۶۰ گزارش و ۲۰۰ خبر به زبان فارسی و انگلیسی تهیه و منتشر کنیم. 

در سال ۲۰۲۳، ما بر تولید گزارش‌های تحلیلی عمیق و تحقیقی در مورد زندگی افراد به‌حاشیه‌رانده‌شده تمرکز می‌کنیم و در عین حال روی افزایش ظرفیت گروه خود کار خواهیم کرد. 

در زن‌تایمز، ما می‌دانیم که زمان، زمان زنان است و زمانی است که باید صدای آنها شنیده شود.

هدف ما

در زن‌تایمز هدف ما توانمندسازی زنان روزنامه‌نگار برای روایت از وضعیت به‌حاشیه‌راندشدگان از رهگذر گزارش‌دهی تحقیقی است

Open chat
پیامی دارید؟
سلام
می‌خواهید پیامی را با ما شریک بسازید؟