منابع مالی ما

زن‌تایمز، به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی در کانادا ثبت شده است. از آن‌جا که اساس شفافیت و صداقت، رکن اصلی کار ما در زن‌تایمز است، ما خویش را مکلف می‌دانیم که به هدف اعتمادسازی و پاسخ‌گویی به مؤلف و مخاطب، درباره‌ی منابع و حامیان مالی (احتمالی) پاسخ‌گو باشیم. بر این اساس، فعالیت زن‌تایمز، از مرحله‌ی پیش‌تولید تا تأسیس و رونمایی، به ابتکار و پشتکار تعدادی از خبرنگاران و فعالان عمدتاً زن به‌گونه‌ی داوطلبانه پیش برده شده و هزینه‌‌ی آن از حساب شخصی مؤسسان پرداخت شده است.

Open chat
پیامی دارید؟
سلام
می‌خواهید پیامی را با ما شریک بسازید؟